از کانسپت تا محصول

دوره از کانسپت تا محصول دوره ایست معمارانه که دکتر حمید مهربان به تفکر و روند طراحی می پردازد کانسپت به طرح و طرح به پلان تبدیل می شود در این بین مهندس رضاوندی به آموزش نرم افزار راینو از صفر می پردازد تا بتوانید پلان را سه بعدی کرده و سپس به آموزش اینسکیپ و در نهایت به آموزش ترسیم دیاگرام می پردازند .

تفکر طراحی

یک طراحی می تواند به واقعیت نزدیک شود و نیاز به عملی شدن دارد .مثل همه چیزهای ضروری در دنیای ما که احتیاج دارند به واقعیت مبدل شوند .هدف طراحی کنار هم قرار دادن عناصر مختلف به منظور نشان دادن ارزش هاست .
چنانچه ارزشی وجود نداشته باشد طراحی هم وجود نخواهد داشت .واگر از نظرطراحان ارزش خود خواهی و ضد ارزش هایی مانند آن باشد،طرحی به وجود نخواهد آمد .

طراحی با این باور که فقط بتوانیم خورمان را راضی نگه داریم متفاوت است .چرا که هدف طراح رسیدن به جایگاه های برتر جامعه است .

نقش خلاقیت در طراحی

خلاقیت همانند جان تازه ایست که روح طراحی زنده می کند و بدون آن رسیدن به محصول غیر ممکن است .

آموزش راینو
از کانسپت تا محصول
آموزش راینو
اثری از حمید مهربان
0b41706579522f80aee12a4033212e21
4d98945373c5cf5fa4d80cd8eadb57e1