تحلیل خانه طباطبایی ها

یکی از زیباترین بناهای تاریخی کاشان ،خانه طباطبایی هاست که در محله  سلطان امیر احمد در بافت قدیم کاشان واقع شده است .این خانه از شاهکارهای هنر و معماری به شمار می رود به وسیله ی مرحوم سید جعفر طباطبایی از تجار معروف فرش آن زمان ساخته شده است .معمار مشهور کاشانی ،استاد علی مریم ،معمار برجسته دوره قاجار،مامور طراحی و ساخت این خانه گردید و موظف شد با استفاده از هنر و مهارت خود خانه ی باشکوهی را احداث کند .

وی توانست در مدت ۱۰ سال ساخت این خانه را به پایان برساند .برای جلوه دادن به این خانه نیاز به تزییناتی شکوهمند بود ،یکی از شاگردان میرزا ابوالحسن صنیع الملک غفاری کاشانی ،گچ بری از نقش های منحصر به فرد مشغول شد . به دلیل آنکه صاحب خانه در کار تجارت فرش بود کلیه نقوش گچ بری از نقش های فرش ایرانی و گل و مرغ اسلیمی الهام گرفته شد و در نهایت شکوه اجرا گردید .

شیوه ساخت خانه طباطبایی ها از گودال باغچه و معماری درونگرا و حجاب دار بهره برده و کلیه اجزای آن به صورت متقارن ساخته شده است .

در شیوه ی گودال باغچه را در موقعیتی گود و حدود یک طبقه پایین تر از سطح زمین می سازند. معماران این شیوه را بیشتردر مناطق کویری و برای تامین خاک مورد نیاز برای ساخت خشت های بنا ،سهولت امکان دسترسی به آب قنات  ،عایق کردن خانه در برابر حرارت و صدا و افزایش مقاومت در برابر زلزله به کار می گیرند .

در شیوه درونگرا بیشتر به فضای درونی خانه توجه می شود و نمود بیرونی ساختمان از کوچه جندان جالب توجه نمی باشد. استفاده از آن شیوه در دلیلگذشته و به ویژه در مناطق کویری ایران بسیار مرسوم بوده و ریشه در اعتقادات مردم داشته است .آنها اعتقاد زیادی به چشم خوردن داشتند و به همین دلیل سعی می کردند که نمود بیرونی خانه هایشان خیلی به نیاید . از سوی دیگر صاحبان خانه های مجلل بسیار مردمی رفتار می کردند و معتقد

بودند که شکوه بیرونی خانه نوعی به رخ کشیدن ثروت محسوب می شود .

در معماری حجاب دار از محیط بیرونی خانه به درون آن دید وجود ندارد و ارتباط بصری مستقیم فضاهای داخل با فضای شهری کاملا قطع می گردد تا ساکنان آن دید وجود ندارد و ارتباط بصری مستقیم فصاهای داخل با فضاهای شهری کاملا قطع گردد .

خانه طباطبایی ها  سه بخش مجزا و مستقل دارد اما معمار آن به شیوه هنرمندانه ،هر سه را به یکدیگر مرتبط ساخته اند . به طور کلی ۴۰ اتاق ،۴حیاط ،سرداب (زیرزمین )و سه بادگیر در آن وجود دارد . از میان ۴ حیاط ،یک حیاط مرکزی متعلق به قسمت بیرونی و دو حیاط متعلق به اندرونی و یک حیاط متعلق به خدمه بوده و آب مورد نیاز ساکنان نیز از ۲ رشته قنات به نام های دولت آبادی و نصر آبادی تامین می گشته است .