ثبت نام ورکشاپ های آموزشی موسسه معماری نخل سبز

ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه معماری نخل سبز

موسسه معماری نخل سبز به منظور گسترش عدالت آموزشی قصد برگزاری ورکشاپ های رایگان به صورت پیوسته را دارد .

برای ثبت نام در این ورکشاپ ها لطفا فرم زیر را با دقت برای ما پر نمایید با تشکر از شما .

    ثبت نام رایگان ورکشاپ موسسه آموزشی نخل سبز