دوره تعامل تکنولوژی و معماری

معمار پایدار معماری است که به دنبال به حداقل رساندن تاثیرات منفی زیست محیطی ،ساختمان ها توسط افزایش بهره وری و اعتدال در استفاده از مواد انرژی و فضای توسعه و اکوسیستم کلی است .

اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار طبقه‌بندی شود به شرح زیر است:

اصل اول:حفظ انرژی
بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوختهای فسیلی را به حداقل برساند.

اصل دوم: هماهنگی با اقلیم
بنا باید طوری طراحی شوند که با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل احداث هماهنگی داشته و کار کند.

اصل سوم:کاهش استفاده از منابع جدید
ساختمان‌ها بایستی به گونه‌ای طراحی شوند که میزان استفاده از منابع جدید را تا حد ممکن کاهش داده و در پایان عمر مفید خود برای ساختن بنای جدید، خود به عنوان منبع جدید به کار روند.

اصل جهارم:برآوردن نیازهای ساکنان
در معماری پایدار برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی ساکنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

اصل پنچم:هماهنگی با سایت
بنا باید با ملایمت در زمین سایت خود قرار گیرد و با محیط اطراف سنخیت داشته باشد.

اصل ششم:کل گرایی
تمام اصل معماری پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می‌شود، تجسم یابد.

دوره تعامل تکنولوژی و معماری

سر فصل هایی که دوره تعامل معماری و تکنواوژی در آموزشگاه نخل سبز توسط دکتر ایلبیگی و مهندس نیکوکار تدریس می شود :
-تعریف معماری پایدار
-اصول طراحی پایدار
-مبحث انرژی در معماری پایدار
– تفاوت معماری های سبز، معماری کم انرژی، صفر انرژی، صفر کربن و انرژی مثبت
– نحوه محاسبات انرژی در ساختمان
-تکنولوژی های به روز ساخت
– تکنولوژی های مورد استفاده در جهت کاهش مصرف انرژی
-آموزش پلاگین هانی بی و لیدی باگ
– اموزش مدلینگ پارامتریک تا حد نیاز
-همراه با انجام پروژه تمرینی