دوره طراحی فضای سبز

دوره طراحی فضای سبز در آموزشگاه معماری نخل سبز یا سر فصل های زیر برگزار میشود :

تعریف فضای سبز

انواع فضای سبز

انواع متریال های کاربردی در فضای سبز

کانسپت تا پلان نهایی فضای سبز

محوطه سازی

روف گاردن

رابطه فضای سبز و محوطه بازی کودکان

فضای سبز عمودی

معماری شناسی گیاهان در فضای سبز

انواع سبک های فضای سبز

باغ شناسی ایرانی

نحوه اجرای فضای سبز

طراحی سبز