سکونت را می توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت دانست. سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض می باشد که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است بدین ترتیب، انسان زمانی بر خود وقوف می یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد.( نوربری، ۱۳۸۱)

از نظر هایدگر طرز و طریق بودن انسانها بر روی زمین، سکونت کردنشان است. او در مقاله “ساختنت، سکونت گزیدن، اندیشیدن” با ریشه کلمه آلمانی Bauen (ساختن) دلالتهای قدیمی و پهنه مفاهیمی را از نو می گشاید تا غذای وجود را بیان کند و سکونت را به بودن با چیزها تعبیر می کند: همچنان که در وجود و زمان نیز از سکونت ذات انسان در حقیقت خود وجود بحث می کند. او در گفتار خود اصرار می ورزد که اندیشیدن و شعر لازمه سکونت است. او سکونت را اساسی ترین ویژگی وجود مطابق آنچه فانیان اند فرض می کند. در پایان این مقاله چنین آمده است: “در حال حاضر همه از کمبود مسکن سخن می گویند: اما کسی به مصیبت واقعی سکونت نمی اندیشد. بی خانمانی بشر از آن است که کسی بحران واقعی مسکن را به مثابه مصیبت درک نمی کند.” پاسخ هایدگر در پرسش از راه حل مسئله چنین است:“ فانیان سکونت را به سوی تمامیت ماهیت خود سوق دهند؛ و این مشروط بدان است که بر مبنای سکونت کردن بنا کنند و برای سکون کردن فکر کنند.

 

 

مختصری در باره طراحی مسکونی :

آشنایی با فضاهای مختلف یک واحد مسکونی

 • آشنایی با عرصه های مختلف واحد مسکونی
 • عرصه زندگی خانوادگی
 • فضای نشیمن
 • آشپزخانه و عناصر اصلی آشپزخانه (سینک ظر فشویی، یخچال، اجاق گاز، غذاخوری خانوادگی)
 • عرصه زندگی خصوصی
 • اتاق خواب والدین
 • اتاق خواب فرزندان
 • سرویس های بهداشتی (توالت و حمام)
 • اتاق مطالعه
 • عرصه پذیرایی و مراسم
 • غذاخوری
 • ورودی
 • عرصه خدمات و پشتیبانی
 • پارکینگ
 • موتورخانه
 • انباری
 • رخت شوی خانه
 • فضاهای باز و نیمه باز
 • فضاهای باز
 • فضاهای نیمه باز (ایوان، بالکن، تراس)

دوره فاز یک طراحی مسکونی با تدریس حرفه ای مهندس محمد پور و مهندس محمدی و مهندس مقیمی با استفاده از نرم افزار  اسکچ آپ و بر اساس ضوابط شهرداری و نظام مهندسی برگزار می شود .

روند طرراحی مسکونی