طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن نیاز به تخصص دارد که بر اساس ضوابط شهرداری و نیازهای هر ساختمان صورت می گیرد و نمی توان یک پلان روف گاردن را برای همه بام ها اجرا کرد .

طراحی روف گاردن

انواع گیاهان مناسب روف گاردن

گیاهان مناسب روف گاردن با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی همان منطقه انتخاب می شود. به عنوان مثال گیاهانی که مناسب هوای مرطوب و معتدل شمال کشور هستند، در آب و هوای گرم و خشک مناطق مرکزی ایران دوام نمی آورند پس بهتر است قبل از تهیه گیاهان روف گاردن با آنها بیشتر آشنا شوید.