طراحی نما

اصول طراحی نما :

مصالح /ترکیب/مقیاس/تناسب/ریتم و آهنگ/شفافیت/پیوستگی/تجلی و بیان/ رنگ

طراحی نما

مصالح

انتخاب مصالح خوب و با کیفیت یکی از تصمیمات مهم در طراحی نمای ساختمان های خوب و فضاهای بزرگ است و در جلوه و تجلی یافتن نمای طراحی شده اهمیت ویژه ای دارد.

نمای ساختمان
نمای تلفیقی سنتی و مدرن
طراحی نمای خاص

 ریتم و آهنگ

کاربرد ریتم در معماری و طراحی نما به نوعی تکرار منظم و هماهنگ در خط ها و قالب ها و شکل ها اشاره دارد. ترکیب های تکرار شده و فاصله گذاری ها به عنوان ابزار اولیه در ایجاد سازمان بندی بصری استفاده می شود.

طراحی نما
فضای شهری
نمای سنتی

 پیوستگی

نماها باید از سه قسمت اصلی تشکیل شده باشند: پایه، بدنه، رأس.

نما
نما

تناسب

تناسب به ارتباط دو نسبت اشاره دارد برای مثال نسبت ارتفاع به عرض. در طراحی نما این می تواند به حجم کلی بنا و نیز تناسب  در و پنجره های داخل آن اشاره کند.

نما
نما

نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نمای ساختمان هم به اندازه طراحی خود نمای ساختمان مهم است. چرا که این نورپردازی ها باعث خواهند شد که ساختمان شما در شب نیز همانند روز زنده، پویا و تاثیر گذار باشد.

نمای زیبا

ترکیب

توازن و تعادل بصری باید در طراحی نما مورد توجه قرار گیرد. یک ابزار اصلی برای به دست آوردن تعادل استفاده از اصل همسازی و تناسب است.

نما با الهم از طبیعت

 مقیاس

مقیاس در طراحی نما وابسته به اندازه است که به درک ما از اندازه یک جزء ساختمان که وابسته به دیگر فرم ها و اشکال و بعد انسانی است اشاره دارد. دو نوع مقیاس وجود دارد: مقیاس کلی و مقیاس انسانی.

طراحی نما
معماری شهرسازی
هتل

شفافیت

در طراحی نمای ساختمان های تجاری باید از پنجره های بزرگ استفاده شود تا فعالیت های داخلی با فضای بیرون به اشتراک گذاشته شود.

نما و فضاهای شهری
نما

جلوه و بیان

اصل ساختاری جلوه و بیان، نماهایی با منطق بصری ماندگار را ایجاد می کند که میزانی از آرامش را برای شخصی که به آن نگاه می کند از طریق تأثیر بر درک مستقیم و حسی شخص فراهم می کند.

آموزش نما
ضوابط طراحی نما

 رنگ

آجر، بتن و سنگ و رنگ های ذاتی و ماندگاری دارند و می توانند حالت طبیعی خودشان را در هر آب و هوایی حفظ کنند. نقاشی می تواند برای تکمیل و تثبیت مصالح به کار رفته در نمای ساختمان استفاده شود.

نما جداره شهری
نمای معماری

نگاهی به چند نمونه پلان نما