طراحی ویلا

در کنار مطالعه ایده پرداختن به اصول طراحی ویلا از جمله نورپردازی ویلا، هندسه، الحاق و حذف حجمها یا سطوح و خطوط، تناسبات به کار رفته، ریتم و تکرار موجود در بنا، عناصر تک و مجرد و عناصر تکراری از اهمیت بالایی برخوردار است. هندسه دانشی قدیمی‌و کهن بوده و نزد نیاکان ما مقدس شمرده شده و تاریخی ۷۰۰۰ ساله دارد. از دیگر اصولی که در طراحی ویلا مخصوصا طراحی ویلا مدرن و کلاسیک همواره باید مورد توجه قرار داشته باشد.