فاز دو و ضوابط شهرداری

نقشه های فاز یک چیست ؟

.

نقشه های فاز یک : ترسیم دقیق نقشه ها با مقیاس ۱:۵۰یا ۱:۱۰۰ می باشد .

بعد از تکمیل نهایی و قطعی طرح ،نقشه های ساختمان را به طور دقیق با مقییاس ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰ ترسیم می کنند . نقشه هایی که ویژگی های معماری از قبیل نحوه استقرار و روابط فضا ها مشخصات نماهای ساختمان را نشان می دهد .

این نقشه ها برای معرفی ساختمان و طرح به کار فرما و استفاده کننده ها و اخذ نظر آن ها استفاده می شوند . از نقشه های فاز یک می توان اجرای سازه و تاسیسات ساختمان را ارزیابی و زمان اجرای پروژه را برآورد نمود . نقشه های فاز یک مبنای قضاوت ارزیابی و تصمیم گیری کار فرمایان و استفاده کنندگان و سرمایه گذاران هستند به این دلیل دقت در کیفیت ترسیمات و اراثه درست طرح اهمیت زیادی دارد .

با توجه به این که همگان نمی توانند نقشه های فنی را درک کنند ،از ماکت و ترسیمات سه بعدی و بهره گیری از امکانات رنگ . سایه روشن ،استفاده می کنند که پروژه ملموس و قابل درک باشد .

برای تفهیم طرح به دیگران ،ترسیم ،اراثه دقیق و زیبای طرح و حتی ساخت ماکت ،اهمیت به سرایی دارد . در این مرحله کمبودهای احتمالی طرح را تشخیص می دهند و در مراحل بعد ،آنها را اصلاح می کنند . به همین دلیل ،سرنوشت هر طرحی ،به نحوه ی ترسیم و ارائه ی آن بستگی دارد .

ارائه نقشه های فاز یک معماری ،اغلب برای ایجاد حس عمق در پلان ،داخل دیوار را ر رنگ می کنند و مبلمان فضاها را برای قابل درک تر شدن فضاها ،ترسیم می کند .

نقشه های فاز دو چیست ؟

نقشه های فاز یک ساختمان دقت و اطلاعات لازم برای اجرای ساختمان را ندارند . برای مثال ،در آن نوع فونداسیون ها ،ابعاد ستون ها ،مسیر لوله ها ،جنس دیوار ها ،جنس و جزئیات درها و پنجره ها ،مصالح کف سازی ،محل استقرار لامپ ها و ..  . . مشخص نشده است . از این رو ،برای اجرای هر ساختمان با بهره گرفتن از نقشه های فاز یک ،نقشه های اجرایی (فاز دو ) آنرا تهیه می نمایند . نقشه های فاز دو ساختمان شامل موارد زیر است :

جدول نازک کاری

پلان اندازه گیری

پلان کف سازی  و مبلمان

پلان سقف کاذب

پلان تیپ بندی  در و پنجره و ارجاعات

پلان نعل درگاه

پلان فونداسیون و کرسی چینی

پلان تیر ریزی

سایت پلان

پلان فاز دو بام

پلان تاسیسات مکانیکی

پلان تاسیات الکتریکی

برش های فاز دو

نماها

بزرگنمایی سرویس بهداشتی

بزرگنمایی پله

تیپ بندی در و پنجره

جزییات اجرایی خاص پروژه  که دقیقا مرتبط ب.ا همان پروژه باشد .

اراثه جزثیات عمومی

سیلابس کلاس فاز دو آموزشگاه نخل سبز

موضوع(فاز۲)

فاز ۲ چیست

تعریف نقشه های فاز۲

اهمیت نقشه های فاز۲

اهمیت نقشه کشی و مهارت های آن

لزوم اهمیت و تولید نقشه های فاز۲ در پروژه های معماری

 

واقعی کردن نقشه ها

مبانی فاز

به واقعیت نزدیک کردن نقشه ها

آشنائی با روش صحیح فاز کردن پلان های فاز

معرفی روند فاز۱ و ۲

از کجا شروع کنیم و چه چیزهایی تولید کنیم؟

 

تطبیق نقشه معماری با  سازه

نحوه استفاده از نقشه ه ای سازه

نقشه خوانی و آشنایی با سیستم های سازه ای

تطبیق پلان ها با نقشه ای سازه

تطبیق مقاطع با نقشه های سازه

تطبیق نقشه معماری با مکانیکی و الکتریکی

نقشه خوانی و آشنائی اولیه با سیستم های گرمایشی و سرمایش

تطبق پلان ها با نقشه های تاسیسات و برق

تطبیق مقاطع با نقشه های تاسیسات و برق

فهرست تهیه و ترتیب تولید نقشه های فاز۲

زبان نقشه کشی

زبان ترسیم

روش های بیان تصویری عناصر معماری در فاز

علائم ترسیمی در پلان ( انواع دیوار، نرده ها، دست اندازها)

نقشه محوطه

توضیح اجمالی قوانین مصوب شهرداری

علامت شمال

کد گذاری ( نیو ) – ترازها

موعیت استقرار ساختمان ها، خیابان ها، توقفگاه خودروها و مسیر های عبور و مرور عابرین و وسایل نقلیه

خطوط اصلی طرح معماری، ترازها و رقوم ارتفاعی کف تمام شده خیابان ها و پیاده  روها طبق نقشه مصوب شهرداری

اندازه گذتری کامل ابعاد و فواصل ساختمان، زمین، نورگیرها برحسب مترطول و طبق نقشه مصوب شهرداری

درج محورها و علامت مقاطع و درزانقطاع

طرح اجرائی فضای سبز ( حیاط سازی) و جزئیات مربوطه

جزئبات طرح محوطه شامل: دیوارهای حائل، دسترسی ها، محل دیزیل ژنراتور اضطراری برق ( چنانچه در محوطه است)

محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها برحسب متر طول

طرح معماری طبقه مورد نظر

موقعیت گذاری در پروژه های فاز

کد گذاری ( نیو ) – ترازها

اندازه گذاری کامل طبقه مورد نظر و ترازها با توجه به نقشه مصوب شهرداری

مساحت و کاربری فضاهای مختلف طرح، همراه با نمایش و سایل مختلفی که می باید در محل های خاص نصب شوند ( وسایل خدمات بهداشتی و ….، وسایل تاسیساتی)

انطباق نقشه های تاسیسات برق و مکانیک با نقشه های معماری

پله ها ( ابعاد، جهت، تعداد، پاگرد،….)

تیپ بندی و ابعاد درها، پنجره ها و مرجوعات دسته بندی درها و پنجره

نقشه مربوط به سقف های کاذب و طبقه بالا با ذکر مصالح و نوع سقف و ارتفاع مفید آن از کف

خطوط نماینده دید مقاطع

مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی و بزرگنمایی سرویس ها، آشپزخانه ها، پلکان و غیره

پلان پارکینگ

جزئیات سفت کاری

طراحی دیتیل ها

قوانین و مقررات مرتبط

بزگنمائی رمپ و مباحث طراحی و فاز کردن آن به همراه دیتیل های آن

فضاهای مرطوب ( سرویس ها، حمام، آشپرخانه و ….)

بزرگنمایی فضاهای خشک خاص

بزگنمائی راه پله و تطبیق آن سازه

بزرگنمائی پلان معکوس به همراه دیتیل ها آن

بزرگنمائی مقطی از پارکینگ

 

پلان کف سازی طبقات

پلان کف سازی فضاهای مرطوب

پلان کف سازی سایت

پلان کف سازی پیاده روسازی

محورهای اصلی و فرعی ساختمان و فواصل آنها برحسب متر طول

رقوم ارتفاعی کف

اندازه گذاری کامل

انطباق نقشه های سازه و تاسیسات با نقشه های معماری و ملاحظات مربوطه

مرجوعات مربوطه به جزئیات اجرائی

محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها برحسب مترطول

رقوم نماینده : ارتفاع سطح ( و یا سطوح بام ها)، ارتفاع دست اندازها

اندازه گذارب کامل نقشه بام و جزئیات اجرائی

خطوط شیب بندی، جهت و میزان شیب

ملاحظات سازه( درز انبساط، و …) و تاسیسات مکانیکی( هواکش ها، دودکش ها، منبع انبساط، ….) و تاسیسات برقی (آنتن ها، مدارها تغذیه، …)

محل آبروها

مصالح مصرفی و پوشش نهایی بام

مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی

پلان مبلمان و ارتباطات آن با فضاهای معماری در فاز ۲ به همراه دیتیل ها

برش کاری

جزئیات مبلمان و طراحی فضاهای داخلی

طراحی دیتیل ها ی مرتبط

نقشه مقاطع طولی و عرضی

خط خاکبرداری

محورهای اصلی و فرعی ساختمانی

ملاحظات مربوط به سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی

اندازه گذاری کامل نقشه مقطع و جزئیات اجرائی

رقوم ارتفاعی پله ها و پاگردها

 

نمایش سقف کاذب در محل های مربوطه

مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی، بزرگنمائی برش دیوار و دسته بندی در ها و پنجره ها

 

محورهای اصلی و فرعی ساختمان

رقوم ارتفاعی کف کلیه طبقات، بام و یا بام ها

اندازه گذاری نقشه نما یا نماها و جزئیات اجرائی در صورت لزوم

نحوه انطباق با طرح و نقشه ها ی سازه ( ستون، بادبندها، درزهای انبساطو …..)، درج انواع مصالح مصرفی و ملاحظات مربوط به طرح های تاسیسات مکانیکی و برقی

درها، پنجره ها و مرجوعات دسته بندی درها و پنجرها

مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی

 

استفاده از نقشه های تهیه شده به همراه جزئیات اجرائی آن مورد تایید کمیسیون مناطق

نما برش کردن نما ها

نما پلان کردن نماها

نمای خشک

 

 

 

نقشه های مربوط به جزئیات اجرائی فضاها و جزئیات ساختمانی و جداول نازک کاری

ترسیم برش دیوار(WALL SECTION)از روی پی لغایت بام شامل اندازه گذاری کامل، تراز طبقات و مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی

مقطع پلکان یا پلکان و پلان های آنها باذکر تراز های مربوطه، اندازه گذاری و ممرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی

نقشه ها، مقاطع و نماهای داخلی با اندازه های لازم در مورد فضای بهداشتی، آشپزخانه ها شامل اطلاعات مربوط به محل و مشخصات استقرار و سایل ( گاز، یخچال، سینک، لباسشوئی، ظرفشوئی و غیره) و نوع نحوه بکارگیری مصالح

 

 

ساختمانی ( نازک کاری) و سایر جزئیات ساختمانی ذیربط ( عایق کاری ها، …)

جزئیات مربوط به سقف های کاذب

نقشه در و پنجره ها با ذکر جنس و تعداد آنها

جزئیات و جداول دسته بندی انواع درها و پنجره های بکار رفته در طرح

جزئیات مربوط به درز انبساط در کلیه محل ها لازم

جزئیات مربوط به دیوار حائل محوطه و رمپ

جزئیات نصب سنگ در نما ( چنانچه در نماسازی از سنگ استفاده می گردد)

جدول نازک کاری شامل اطلاعات مربوط به دیوارها، سقف های کاذب، انواع کف سازی، ازاره، قرنیر و ….

 

 

برگزاری دوره های فاز دو و ضوابط شهرداری در ۶۰ ساعت

آموزش ضوابط شهرداری

ضوابط شهرداری بر اساس طرح تفضیلی تهران و مباحث مقررات ملی ساختمان  ارائه خواهد شد .

نرم افزار مورد استفاده اتوکد و رویت می باشد .