مجتمع تجاری کاوه

مجتمع تجاری کاوه

معمار: مهندسین مشاور هرم طرح شید (علی طهموری)
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۲
مساحت: ۱۳،۵۰۰ مترمربع
وضعیت: در حال ساخت
کارفرما: شرکت توسعه ساختمان خوارزمی
طراح: علی طهموری
همکاران طراحی: پیمان میدانی، سارا نصر، سیمینه قربانی، مهرشاد هراتی
سازه: آرمانشهر ماندگار رادین
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی: الکترومکانیک ماندگار
پروژه حاضر، با توجه به ابعاد و موقعیت، یک مرکز تجاری در مقیاس محلی و تا حدودی منطقه‌ای به شمار می‌آید. به همین دلیل، اولین نکته در برخورد با نحوه قرارگیری ساختمان، امکان ارتباط بین سایت پروژه با پارک محلی مجاور بود. بر این اساس و از طریق ایجاد یک کریدور بیرونی و به داخل کشیدن فضای سبز، محور زندگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی طرح شکل گرفت. از سوی دیگر، به دلیل اینکه ضلع جنوبی سایت که جبهه درجه یک پروژه به حساب می‌آمد، به عرض ۱۰ متر و در طول کل زمین، با معارض مواجه شد، تصمیم بر آن شد که حجم ساختمان از طریق عقب‌نشینی به همان نسبت، هم نظام فضایی متناسب پر و خالی را به وجود آورده و هم نمای اصلی خود را احیا کند.
الگوریتم نمای مجوف ساختمان به گونه‌ای است که ضمن ایجاد محرمیت در بخش تالار، امکان دید و منظر مناسب را در قسمت‌های عمومی، مانند فضای انتظار و همچنین هایپرمارکت، فراهم سازد. فرم منحنی طراحی‌شده در نیمه طولی ساختمان نیز با تاثیر از حجم داخل‌شده موجود در همسایگی سایت، و در نتیجه، ایجاد مدخل ورودی از سمت پارک به دست آمد.
ساختمان دارای سه طبقه پارکینگ در زیرزمین، یک طبقه واحدهای تجاری محلی در همکف، یک واحد هایپرمارکت در طبقه اول، و در نهایت، یک تالار مراسم با قابلیت تفکیک به دو سالن منفک است. از مهم‌ترین رویکردهای طراحی در این پروژه، امکان تفکیک کاربردی مراجعه‌کنندگان در ساعات مختلف، با توجه به نوع کاربری طبقات است.