نمای ساختمان شهرداری لندن

نمای ساختمان شهرداری لندن

 

از آن جا که شهرداری مکانی متعلق به همه مردم شهر است، آن چه که در طراحی این ساختمان باید در نظر گرفته شود، مدلی معمارانه از مردم سالاری است. در طراحی شهرداری باید اصل بر، حل شدن در بافت شهری، شفافیت و آزادی باشد.

این ساختمان به عنوان یک بنای عمومی مردم سالار باید از شفافیت زیادی برخوردار باشد و به گونه ای تفکیک ناشدنی و متواضعانه با بافت شهری و محیط پیرامون خود ترکیب شود به گونه ای که نتوان به آسانی مرز مشخصی بین حوزه متعلق به آن و حوزه عمومی متعلق به شهر، قائل شد. بر این اساس نزدیک بودن ساختمان شهرداری به فضاهای مهم شهری از جمله مهم ترین عواملی است که در اکثر شهر های دنیا مورد توجه معماران و مدیران شهری قرار گرفته است.

ساختمان شهرداری لندن

ساخت این بنا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ به طول انجامید. فرم کلی این ساختمان تمام شیشه از یک تخم مرغ ناموزون الهام گرفته شده‌است’ارتفاع ان متر است که در طبقه حل شده  وطبقات به صورت پلکانی روی هم قرار گرفته‌اند که باعث مایل بودن فرم کلی بنا شده‌اند. در نمای جنوبی ساختمان ۳ پانل مثلثی شیشه‌ای در هم فرو رفته وجود دارد که قسمت‌های اداری ساختمان را به سمت رودتایمز باز می‌کند و نماهای دیگر شامل نوارهای شیشه‌ای جهت انتقال نور خورشید به درون فضاها می‌باشند.

۳۸۴۴ پنل شیشه‌ای سه بعدی که سطحی معادل ۷۳۰۰ متر مربع را پوشش می‌دهند. کانسپت طرح استفاده از پوشش‌های فلزی در نما برای همساز بودن با محیط زیست می‌باشد. دو تیپ روکش فلزی استفاده شده‌است:۱- پرده‌های دیواری فلزی در قسمت اداری که از پنل‌های ۱/۵ متری متحرک، که برای تنظیم نور و تهویه در جبهه جنوبی ساختمان به صورت برقی باز و بسته می‌شوند. ۲-استیل‌های ثابت و شیشه‌های ثابت در قسمت عمومی در جبهه شمالی ساحتمان که به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.

این گوی ژئومتریک در دو نمای شمالی (رو به رودخانه) و جنوبی کاملا متقارن است، اما در دو نمای غربی و شرقی شکلی غیر متقارن دارد. اگر از درون ساختمان به دیواره های آن نگاه کنیم، این دیواره در یک طرف به شدت به طرف نوک گوی انحنا پیدا کرده است و در طرف دیگر به حالت پله پله و به صورت منفی، رو به بیرون به طرف نوک گوی حرکت کرده است.

این ویژگی های شکلی در ساختمان شهرداری لندن، تدابیری گرمایشی است. چنانکه در نماهای شرقی و غربی می توان دید، انحنای این ساختمان در جهت شمالی-جنوبی به گونه ای است که حداقل سطح را در ضلع جنوبی در معرض تابش مستقیم خورشید داشته باشد. همچنین در این ضلع، حالت پله ای طبقات موجب می شود هر طبقه روی طبقه زیرین خود سایه بیندازد تا تابش مستقیم نور خورشید را تعدیل کند.

در نمای شمالی که رو به رودخانه قرار دارد، سه پانل مثلثی شیشه ای که در هم فرو رفته اند اتاق ها را به سمت رودخانه باز می کنند و در دیگر نماها از پوسته ای نواری با پانل هایی جهت تهویه طبیعی هوا (توسط دریچه های باز شونده) و ورود نور (توسط شیشه های شفاف) استفاده شده است.

نمای ساختمان شهرداری
پلان ساختمان شهرداری لندن