ویلای ۱۷۴

نام: ویلای ۱۷۴/
آدرس: بابلسر، شهرک خزرشهر جنوبی، خیابان نرگس دو
شرکت مشاور: دفتر معماری سدروس
معمار: محمدمهدی سعیدی/
تیم طراحی: دنیا فرقانی، معصومه مهرابی، مهسا معصوم زاده/
مساحت زمین: ۱۰۰۰ مترمربع /
مساحت زیربنا: ۵۰۰ مترمربع /
تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۶/
نوع: مسکونی/
سازه: حامد نوری/
تاسیسات الکتریکی: محمدتقی رحیمی/
تاسیسات مکانیکی: محمد تقی رحیمی، کیان حصاری/
نورپردازی: هادی زارع/
اجرا: دفتر معماری سدروس/
مدیر اجرایی: محمدمهدی سعیدی/
تیم اجرایی: هادی رضاییان، محمدحسن سعیدی/
نظارت: هادی رضاییان/
تصاویر سه بعدی:‌ معصومه مهرابی/
گرافیست: میلاد یزدآبادی/
مصالح: سیمان سفید، شیشه، ورق/
عکاس: استودیو دید/

لای شماره ۱۷۴، در شهرک خزرشهر در حاشیه شمالی ایران، با آب‌ و هوایی معتدل قرار دارد. شهرک خزرشهر در بابلسر -که یک شهرساحلی است- در دو بخش خزرشهر شمالی و خزرشهر جنوبی در دو طرف کمربندی اصلی شهر بابلسر جانمایی شده است که موقعیت قرارگیری ویلای ۱۷۴ در خزرشهر جنوبی می‌باشد.

شهرک دارای شبکه‌بندی شطرنجی منظمی است و ضوابط مختص به خود را دارد. جانمایی هر بلوک ساختمانی در زمین توسط قوانین ساخت و ساز شهرک مشخص شده است و حداکثر ارتفاع مجاز هر ویلا ۹ متر می‌باشد. مصالح  نما نیز طبق ضوابط شهرک، سیمان و چوب در نظر گرفته‌شده‌است و مرز جداکننده بلوک‌های شهرک هم نمی‌بایست از مصالح بنایی باشد.