تحلیل خانه مقدم

خانه مقدم یکی از آثار زیبای به جامانده از اواخر دوران قاجار است و یکی از ارزشمندترین خانه های تهران محسوب می شود .این خانه در ضلع شمالی خیابان امام خمینی ،خیابان شیخ هادی واقع شده است و این اثر با شماره ثبت ۲۹۲۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

این  عمارت مجلل به محمد تقی خان احتساب الملک از دربار قاجار ووزیر مختار ایران در برن سویس بود که بعدها در اختیار محسن مقدم استاد باستان شناسی دانشگاه تهران قرار می گیرد این باستان شناسان خوش ذوق به همراه همسر فرانسوی اش که کارمند کتابخانه و موزه ملی ایران بود ،آثار اشیا زیادی را جمع آوری کردند . استاد مقدم بسییاری از آن ها را باه صورت مجوعه در آورده و بسباری را هم در جای جای این عمارت به درستی جا نمایی کرده است .

این عمارت با شکوه در سال ۱۳۵۱ از سوی محسن مقدم به دانشگاه تهران اهدا شد .

و.یژگی های بنا :

مساحت آن برابر است با ۲۱۱۷ متر مربع :

ساختمان به دو بخش حیاط اندرونی و بیرونی تقسیم می شود  :

۱- اتاق پیشخوان ۲-اتاق پذیرایی ۳-حوضخانه ۴-کارگاه (کتابخانه)۵-ساختمان اربابی ۶ -ایوان قاجار ۷-گلخانه ۸-دیوار تجدد ۹-حوض ژاپنی

و در اندرونی :

۱ – زیرزمین ۲ –  ایوان ۳ – اتاق قاجار ۴ – اتاق نشیمن ۵ – ضلع شرقی  ۶ – حیاط

و سرایداری