دوره ضوابط شهرداری

ضوابط شهرداری

ضوابط شهرداری بر اساس طرح تفضیلی تهران و مباحث مقررات ملی ساختمان  ارائه خواهد شد .

نرم افزار مورد استفاده اتوکد و رویت می باشد .

ضوابط شهرداری :

دوره ضوابط شهرداری در آموزشگاه نخل سبز در سی ساعت تدریس می گردد که معمولا هنرجویان برای اطلاعات و بهره وری بیشتر در دوره فاز دو نیز شرکت می نمایند .