تحلیل ساختمان پردیس تئاترحرفه ای تهران

پردیس تئاتر تهران
اریخ: ۱۳۸۶ – ۱۳۹۵
مساحت زمین: ۳۰۰۰۰ مترمربع
مساحت ساخته شده: ۱۶۰۰۰ مترمربع
نوع: فرهنگی

مراحل شکل گیری طرح
مرحله اول) پیشنهاد و ارائه برنامه برای تکمیل ساختمان نیمه کاره یک سالن تئاتر و ساختمان های پراکنده که قرار بود جایی را به عنوان یک مجموعه تجربی برای اهالی تئاتر با امکانات معمول مهیا نماید. پروژه از نظر کارفرما می بایست ساده و بدون تزئینات و ارزان ساخته می شد.

مرحله دوم) آنچه در مواجهه با وضع موجود سایت مشاهده شد، شامل یک سوله عظیم به عنوان سالن تئاتر و مجموعه ای از سوله های کوچک تربود که نیم ساخته به مدت یک دهه بدون محافظت در برابر شرایط جوی رها شده بودند و به صورت نیمه مخروبه دچار آسیب های جدی شده بود و امکان ارایه نظری را برای درک فضا و وضعیت فنی آن به صورت کامل نمی داد بنابراین تنها نظری که می شد داد، حذف اضافات و ساخته های نادرست تدریجی جهت اِمکان تحلیل سازه هایی بود که بواسطه آن برداشت های ابعادی و اندازه فضا نیز میسر شود.

مرحله سوم) سایت برای تیم به صورت مجموعه ساختمانهای سوله شکلی درآمد که در امتداد هم یا پراکنده به دور هم چیده شده بودند. درست مانند جعبه های ریز و درشت که حالا می بایست برنامه فضایی را در آنها چید. موضوع چیدمان و سادگی جعبه ها چیزی بود که از ابتدا بسیار مورد توجه قرار گرفت و هدف اصلی طرح فضاها از کل به جزء قرار گرفت. از آنجا که مشخص بودساختمان قبلی بلافاصله پس از گودبرداری سایت و محوطه در گودی قرار می گرفت، لازم بود به صورت تدریجی محوطه بالاتر به اطراف ساختمان متصل شود. پس این امکان در فرض اولیه بوجود آمد که ساختمان ها و تر کیب آنها با ناظری روبرو می شوند که کل آن را مانند شئ عظیمی در برابر خود دارند. ناظری که بواسطه موقعیت توپوگرافی اطراف آن می تواند به اختلاف ارتفاع به عنوان پله و سکوی نشیمن تکیه کند.

با توجه به خواسته های کارفرما، پتانسیل های فیزیکی سایت، استانداردها و بعضی از خصوصیات پیشینه ای محیط و آنچه بر آن گذشته بود، ایده پروژه بر مبنای قرار گیری و چیدن و چیده شدن جعبه های عملکردی مورد نیاز یا موجود در کنار هم، روی هم و یا داخل هم تا رفع نیاز و درک مقیاس قرار گرفت.

چنانکه پیشتر توضیح داده شد از این حیث برای طراحان تفاوتی بین پوسته بیرونی و شی درونی وجود نداشت و همگی در امتداد بیرونی و درونی هم قرار گرفته و می گیرند و پس این ایده به¬عنوان کانسپت اصلی پروژه در تولید دیاگرام های اولیه و نقشه ها و جزئیات معماری کلی و داخلی قرار گرفت.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.