توضیحات

دوره طراحی ویژه نظام مهندسی به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای

توسط مهندس سعید فراهانی

روزهای یک شنبه و سه شنبه به مدت ۳۰ ساعت

از ساعت ۱۴ الی ۱۹