تحلیل عالی قاپو

کاخ عالی قاپو یا همان عمارت عالی قاپو که در عهد صفویه «دولتخانه مبارکه نقش جهان» و «قصر دولتخانه» نام داشته است در غرب میدان امام اصفهان (میدان نقش جهان) و روبروی مسجد شیخ لطف الله واقع شده است. این بنا پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان توسط شاه عباس اول بین سال های ۹۷۱ تا ۹۷۷ خورشیدی بعنوان مقر و دولتخانه حکومتی سلاطین صفوی شروع به ساخت شد.

کاخ عالی قاپو سه طبقه و هر طبقه منقسم به دو طبقه اطاق است که در واقع شش طبقه می شود و چون از بام طبقه آخر می توان تمام مناصر شهر را دید خود بام را هم یک طبقه حساب کرده اند و می گویند عالی قاپو هفت طبقه است .

در نمایی دیگر می توان  گفت بنای عالی قاپو با ارتفاعی حدود ۳۶ متر تا کف بازار تا کف بازار بلندترین عمارت جند طبقه تا چند دهه اخیر در شهر اصفهان بوده است . بدلیل اضافات و الحاقات معماری در هر سو نمایی متفاوت دارد به طوری که از جلو بنا از میدان نقش جهان ۲ طبقه از پشت ساختمان ۵طبقه ،از طرفین بنا ۳ طبقه و با احتساب طبقه همکف بعنوان اولین طبقه ،در کل ۶ می باشد . در ۲۸ متری اداری ایوان بزرگی است که در میان ستون های آن حوض مسی قرار دارد که آب از آن فوران  می کرده است .

مینیاتورهای کار هنرمند معروف عهد شاه عباس ،رضا عباسی که متاسفانه لطمات فراوان دیده است و نقاشی های گل و بوته ،شاخ و برگ،اشکال وحوش و طیور و گچبری های طبقه آخر آن که به شکل انواع جام ودر طاق ها و دیوارها تعبه شده است .

برای آشنایی بیشتر با دوره های معماری نخل سبز روی لینک های زیر کلیک کنید .