دوره آموزش Photoshop – Post production for V-ray

Photoshop – Post production for V-ray

Post production در واقع کاربرد فتو شاپ در معماریست که  بیشتر به منظور اصلاحات نهایی و افزودن صحنه های آماده به موضوع می باشد که موجب طبیعی تر شدن و زیبا تر شدن  رندر های نهایی می شود.

از شما دعوت می کنیم  به Photoshop – Post production for V-ray که برای چند تصویر صورت گرفته توجه نمایید.

Photoshop - Post production for V-ray

Post production for  v-ray

در این دوره آموزشی به Post production خروجی از v-ray می پردازیم که بتوان محصول خروجی را بهترین کیفیت ارایه داد .

سرفصل های اصلی Post production for  v-ray  در آموزشگاه معماری نخل سبز 

۱- تنظیمات اولیه وی ری و رفع اشکال در این زمینه

۲- ساخت متریال به صورت واقعی و طبیعی

۳-تنظیم بهترین حالت های  موقعیت قرار گیری دوریبن

۴-تنظمیات رندرینگ

۵- معرفی فتوشاپ و کاربرد آن در معماری

۶- انجام کلیه مراحل گفته شده روی یک پروژه