دوره آموزش نرم افزار رویت

قوی ترین و سریع ترین نرم افزار نقشه کشی و سه بعدی سازی در کارها و پروژه های معماری می باشد که هم اینک در بسیاری از کشورهای صنعتی و اروپایی جایگزین نرم افزارAUTOCAD گردیده است. این نرم افزار بر اساس سیستم BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان) کار می کند؛ یعنی مدل واقعی پروژه در نرم افزار مدل گردیده، لذا بسیاری از خروجی ها به صورت خودکار توسط نرم افزار ارائه می گردد. دلیل مزیت این نرم افزار بر دیگر نرم افزارهای نقشه کشی در این می باشد که در این نرم افزار با ترسیم پلان توسط کاربر، مقطع، نما و نمای سه بعدی و بسیاری از گزارشات توسط REVIT ترسیم می گردد.

سرفصل های دوره نرم افزار رویت معماری (آموزش REVIT)
Introduced a Software Environment
Software capabilities
Initial orders
Architecture
Modify
Properties
View
Status Bar
Modify
Annotation
Massing & Site
Insert
Family