ثبت نام دوره حضوری اسکیس طراحی شهری

ورکشاپ ۱۰ ساعته اسکیس به صورت نیمه خصوصی

بررسی و تحلیل روند سوالات اسکیس طراحی شهری در سال های اخیر؛
معرفی رویکرد اساتید طراحی شهری دانشگاه¬های مختلف در مواجهه با مسائل و طرح‌های شهری ؛
آموزش اصول ابتدایی اسکیس ؛ شامل درخت ، فیگور ، فونت ، کروکی ، پرسپکتیو ، شیت بندی و … ؛

معرفی و آموزش اصول بنیادین طراحی شهری؛
معرفی فرآیند طراحی شهری و جایگاه آن در سوالات کنکور سال های اخیر؛
معرفی مقیاس طرح های شهری و نقش و تأثیر آن در روند کنکور در سال های اخیر؛
معرفی فضاهای شهری مختلف ؛
معرفی هنجارها و کیفیات موجود در فضاهای شهری و نقش عناصر کالبدی در شکل گیری و تقویت کیفیات موجود در فضاهای شهری ؛

حل سوالات مربوط به سال های گذشته که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند و کرکسیون های گروهی؛

اسکیس زدن به طراح کمک می کند، بتواند یک ایده را به سرعت ضبط کرده، طرح را به شکل بصری در آورد و مشکلات را همان وقت که به وجود می آیند، برطرف کند. در اسکیس زدن که می توان گفت خود به خود و دست آزاد است، بسیاری از صد  اصل گرافیک به کار می رود خط ممتد، زیگ زاگ، فضای سفید، نقطه ی کانونی و بسیاری موارد دیگر، فهمیدن و به کار بردن این اصول، توانایی شما را در اسکیس زدن بهبود می بخشد.

در این دوره شما با بیش از صد نکته مهم در اسکیس آشنا می شوید همچنین قادر خواهید بود با تکنیک هایی کاربردی در زمانی کم بتوانید اسکیس های خوبی را طراحی نمایید .

دوره اسکیس مجتمع معماری نخل سبز در ۱۰  ساعت آموزشی در ۲ جلسه پنج ساعته  برگزار میگردد .

در این دوره تکنیک های اسکیس و تکنیک های طراحی شهری را به شما آموزش میدهند .

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
۸۸۱۷۷۸۹۲